Monarch Power - YouTube
VN
Tải lên

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Video này không sẵn có.

Hàng đợi xem

Hàng đợi TV

Hàng đợi xemHàng đợi TV

    Đang tải...

Hàng đợi xem
Hàng đợi TV
__count__/__total__

Monarch Power

Bạn muốn xem lại video này sau?

Hãy đăng nhập để thêm video này vào danh sách phát.
4.055

Bạn thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Bạn không thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Video này đã bị vô hiệu hóa xếp hạng.
Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.

Xuất bản 24-05-2012

Learn what Monarch Power is all about!

Đang tải...

để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Các trường cao đẳng xét tuyển nguyện vọng 2

Kích cỡ:

Sau đây là danh sách các trường cao đẳng xét tuyển nguyện vọng 2..Truy cập thường xuyên trang xettuyen.vn để có nhiều thông tin mới nhất về xét tuyển 2013

Xét tuyển đại học 2013 – Điểm thi đại học 2013 - Điểm chuẩn đại học 2013 – Xét tuyển nguyện vọng

Các trường cao đẳng xét tuyển nguyện vọng 2

1. Cao Đẳng Giao thông Vận tải miền Trung

2. Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn

3. Cao Đẳng Công nghiệp & Xây dựng

4. Cao Đẳng Y tế Quảng Nam

5. Cao Đẳng Hàng Hải I

6. Cao Đẳng Xây dựng miền Trung

7. Cao Đẳng Văn hóa Nghệ Thuật & Du lịch Nha Trang

8. Cao Đẳng Sư phạm Trung Ương

9. Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

10. Cao Đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng

11. Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh

12. CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

13. Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

14. Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

15. Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

16. Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum

17. Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên

18. Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

19. Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang

20. Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

21. Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

22. Cao đẳng bán công Công nghệ & QTDN

23. Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ

24. Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

25. Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

26. Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

27. Cao đẳng Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội

28. Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường miền Trung

29. Cao đẳng Công nghiệp Huế

30. Cao đẳng Kỹ thuật Y Tế II

31. Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xét tuyển 2013

Monarch Power - YouTube
VN
Tải lên

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Video này không sẵn có.

Hàng đợi xem

Hàng đợi TV

Hàng đợi xemHàng đợi TV

    Đang tải...

Hàng đợi xem
Hàng đợi TV
__count__/__total__

Monarch Power

Bạn muốn xem lại video này sau?

Hãy đăng nhập để thêm video này vào danh sách phát.
4.055

Bạn thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Bạn không thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Video này đã bị vô hiệu hóa xếp hạng.
Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.

Xuất bản 24-05-2012

Learn what Monarch Power is all about!

Đang tải...

để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.